Zasady rezerwacjji dla grup zorganizowanych w gospodarstwie agroturystycznym Dzika Zagroda w Trzebuniu

(Nie dotyczy ofert specjalnych - święta, sylwester)

1. W celu złożenia rezerwacji należy:

  • podać ilość rezerwowanych pokoi,
  • podać ilość przyjeżdżających osób,
  • podać datę przyjazdu i wyjazdu.

Aby rezerwacja była ważna, należy w terminie 3 dni przesłać zadatek w wysokości minimum 30% na konto bankowe:      Joanna Warpechowska                           Alior Bank        91 2490 0005 0000 4000 7034 6198

2. Na 7 dni przed terminem przyjazdu należy dokonać pełnego rozliczenia za pobyt grupy. Niedopełnienie powyższego skutkować będzie anulowaniem rezerwacji.

3. W przypadku przyjazdu mniejszej ilości uczestników niż zadeklarowana lub skrócenia pobytu poniesione koszty nie podlegają zwrotowi.

4. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł. od każdej osoby. Zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu, o ile nie stwierdzono szkód spowodowanych przez członków grupy

5. Palenie tytoniu oraz używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi skutkować będzie przepadkiem pobranej kaucji.

Życzymy miłego wypoczynku.