Regulamin pobytu gości w kwaterach agroturystycznych Dzika Zagroda w Trzebuniu

Ze względów przeciwpożarowych na terenie całej posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych ,ognisk i grillowania. (zakaz nie dotyczy specjalnie wyznaczonych miejsc).

1. Kwatery wynajmowane są na potrzeby Agroturystów na doby.

2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

3. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem lub telefonicznie po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

4. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Agroturystę.

5. W przypadku skrócenia pobytu opłata nie podlega zwrotowi.

6. W godzinach 22:00 do 07:00 w pokojach należy zachować ciszę.

7. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.

8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z gospodarzem.

9. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.

10. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.

11. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa.

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. Dzieci).

13. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.

14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.

15. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń gazowych i elektrycznych (dużej mocy np. grzejniki, czajniki, suszarki do grzybów ).

16. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji kpl kluczy do kwatery, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50,00 zł.

17. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

18. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Życzymy miłego wypoczynku.