Regulamin pobytu psa na terenie gospodarstwa agroturystycznego Dzika Zagroda w Trzebuniu

UWAGA! Przy rezerwacji pokoju prosimy koniecznie poinformować o zamiarze przywiezienia psa. (Koszt pobytu - 30 - 40 zł./ doba.)

1. Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.

2. Pies na terenie gospodarstwa musi być pod pełną kontrolą właściciela.

3. Pies nie może zakłócać wypoczynku innych Gości.

4. Psa nie można wprowadzać do jadalni.

5. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych psa należy wyprowadzić poza teren posesji.

6. W przypadku zanieczyszczenia przez psa terenu posesji właściciel zobowiązany jest usunąć zanieczyszczenie.

7. Przed zdaniem pokoju należy go dokładnie oczyścić.

8. Właściciel pokrywa koszt wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa.

9. Właściciel zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń gospodarza, uściślających zasady pobytu psa w gospodarstwie.

10. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu właściciel zobowiązany jest na żądanie gospodarza natychmiast usunąć psa z terenu gospodarstwa.