Brda

Zaliczana jest do najpiękniejszych szlaków wodnych Polski i Europy. Ma 43 bezpośrednie dopływy i mija 19 jezior. Wypływa z Jeziora Smołowego na Pojezierza Bytowskim, w pobliżu Miastka, kończy natomiast swój bieg w Bydgoszczy wpadając do Wisły. Uprawianie kajakarstwa możliwe jest na Brdzie na długości 233 km, od Jeziora Pietrzykowskiego Dużego. Górny bieg Brdy choć bardzo malowniczy dla kajakarzy jest dość uciążliwy. Przy niskich stanach wody mogą wystąpić płycizny, co sprawia, że kajak nierzadko trzeba holować. Poza tym liczne bobry skutecznie "pomagają" w wyrębie drzew, tarasując nimi rzekę. W tej okolicy ruch kajakowy jest znacznie mniejszy, a pola biwakowe bardzo spartańskie.

W środkowym odcinku Brda płynie poprzez ciąg pięknych rynnowych jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego i wydzielonym w jego części Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie". Do jeziora Witoczno wpada od północy dostępna dla kajaków rzeka Zbrzyca, tocząca wodę z ponad dwudziestu pięknych, kaszubskich jezior. W Mylofie na terenie Borów Tucholskich, napotkamy jedyną przeszkodę - zaporę kierująca część wód rzeki do Wielkiego Kanału Brdy - imponującej budowli hydrotechnicznej z połowy XIX wieku. Kanał ten, poprowadzony równolegle do Brdy, miejscami po akweduktach, ponad kilkoma jej dopływami, może być alternatywnym szlakiem kajakowym dla spływających Brdą.

Tucholski Park Krajobrazowy wraz z rezerwatem "Dolina Rzeki Brdy" to główna atrakcja przełomowego odcinka rzeki. Spiętrzona Brda w dolnym biegu tworzy malownicze, 30-kilometrowej długości Jezioro Koronowskie. Bydgoski odcinek rzeki jest równie atrakcyjny. W centrum miasta, w cieniu gotyckiego kościoła farnego, między zabytkowymi śluzami Wyspy Młyńskiej znajduje siętor slalomowy do kajakarstwa górskiego. W Brdyujściu - miejscu, gdzie Brda wpada do Wisły - powstał tor regatowy i ostatnia śluza na rzece. Końcowy, żeglowny odcinek Brdy stanowi fragment drogi wodnej łączącej Wisłę z Notecią przez Kanał Bydgoski. Wycieczkę można zatem przedłużyć, spływając dalej Wisłą lub Notecią, bądź też poprzez Górny Kanał Notecki, jezioro Gopło i Kanał Slesiński - Wartą.


Zdjęcie atrakcje/splywy/Brda/Brda_001.jpg
Zdjęcie atrakcje/splywy/Brda/Brda_002.jpg
Zdjęcie atrakcje/splywy/Brda/Brda_003.jpg
Zdjęcie atrakcje/splywy/Brda/Brda_004.jpg
Zdjęcie atrakcje/splywy/Brda/Brda_005.jpg
Zdjęcie atrakcje/splywy/Brda/Brda_006.jpg
Zdjęcie atrakcje/splywy/Brda/Brda_007.jpg
Zdjęcie atrakcje/splywy/Brda/Brda_008.jpg
Zdjęcie atrakcje/splywy/Brda/Brda_Mylof.jpg
Zdjęcie atrakcje/splywy/Brda/Brda_Oplawiec.jpg